شما در اینجا هستید: شهر خانه ها > خانه سلامت

مشخصات خانه

کانون ها

سنجش عدالت

مسئول خانه


فاطمه شکری

مسئول خانه سلامت

لیسانس علوم اجتماعی 

در سال1387  مسئول خانه اسباب بازیمرکزی فرهنگی هنری غدیر 

ودر سال 1389 مسئول خانه سلامت شیوا

و در سال 1392-1390 مسئول خانه سلامت صد دستگاه  

 و در سال 1392 مسئول خانه سلامت جابری می باشم .

الف) سوابق تحصيلي:

1.       کارشناس رواشناسی بالینی

 

ب) مهارتها:

1.       دوره تخصصی وکسلر کودکان(هوش)

2.      دوره تخصصی تفسیر نقاشی (کودک وبزرگسال)

3.     دوره تخصصی تست رور شاخ

4.     دوره تخصصی مهارت های زندگی

 

ج) سوابق فعالیت­های اجرایی:

1.      سلامتیار مناطق12،14،15 به مدت یک سال

2.      شرکت انتظامی کارمند به مدت یک سال

کتابچه خانه سلامت

 

 دانلود کتاب خانه سلامت