شما در اینجا هستید: شهر خانه ها > خانه سلامت

مشخصات خانه

کانون ها

برنامه هفتگی خانه سلامت

مسئول خانه سلامت : فاطمه شکری

   shokri.f60@gmail.com

سنجش عدالت

مسئول خانه


فاطمه شکری

مسئول خانه سلامت

لیسانس علوم اجتماعی 

در سال1387  مسئول خانه اسباب بازی مرکز فرهنگی هنری غدیر

در سال 1389 مسئول خانه سلامت شیوا

و در سال 1392-1390 مسئول خانه سلامت صد دستگاه

از سال 1392 مسئول خانه سلامت دلگشا می باشم

الف) سوابق تحصيلي:

1.       کارشناس پژوهش

 

 

ج) سوابق فعالیت­های اجرایی:

1.      سلامتیار مناطق12،14،15 به مدت یک سال

2.      شرکت انتظامی کارمند به مدت یک سال

کتابچه خانه سلامت

 

 دانلود کتاب خانه سلامت