شما در اینجا هستید: خانه های محله > خانه سلامت

فاطمه شکری

مسئول خانه سلامت

لیسانس علوم اجتماعی 

در سال1387  مسئول خانه اسباب بازیمرکزی فرهنگی هنری غدیر 

ودر سال 1389 مسئول خانه سلامت شیوا

و در سال 1392-1390 مسئول خانه سلامت صد دستگاه  

 و در سال 1392 مسئول خانه سلامت جابری می باشم .

الف) سوابق تحصيلي:

1.       کارشناس رواشناسی بالینی

 

ب) مهارتها:

1.       دوره تخصصی وکسلر کودکان(هوش)

2.      دوره تخصصی تفسیر نقاشی (کودک وبزرگسال)

3.     دوره تخصصی تست رور شاخ

4.     دوره تخصصی مهارت های زندگی

 

ج) سوابق فعالیت­های اجرایی:

1.      سلامتیار مناطق12،14،15 به مدت یک سال

2.      شرکت انتظامی کارمند به مدت یک سال

کتابچه خانه سلامت

 

 دانلود کتاب خانه سلامت